FAQ

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K LAMINÁTOVÝM PODLAHÁM

Může být laminátová podlaha položena na podlahové topení?

Ano, na podlahové teplovodní topení ve spojení s vhodnou podložkou. Při pokládce na elektrické podlahové vytápění je nutná konzultace s příslušným výrobcem tohoto, jestli je laminát pro jeho systém též určen. Maximální dovolená teplota svrchní položené podlahové vrstvy je 26 stupňů Celsia a nesmí být překročena.

Může být lam. podlaha položena na koberec?

Ani když je koberec celoplošně přilepen a s krátkým vlasem. Tyto podklady nejsou obzvláště z hygienických důvodů doporučeny a musí být odstraněny.

Jsou vhodné lamináty pro vlhké prostory?

Ne, protože se v koupelnách a jiných vlhkých prostorách může vytvořit pod plochou podlahy kondenzační vlhkost vedoucí k možnému trvalému poškození.

Může dojít ke statickému nabití lam. podlahy?

Ne, jen osoba v prostoru může být staticky nabita. Efekt zvaný „ dostat ránu" se vyskytuje jen ve velice suchých prostorách. Pomocí je zvýšení prostorové vlhkosti na min. 40- 60 procent.

Jak se odstraňují eventuelní šmouhy z laminátu?

Vyvarujte se nevhodných čistících prostředků. Pomoc Vám poskytne základní čistič (alternativně esence z octa a citr. šťávy), který vrstvy nanesené při utírání znovu odstraní.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K PARKETOVÝM PODLAHÁM:

Čeho musím po položení podlahy dbát?

Podlaha by měla být po položení především očištěna a to dle návodu na ošetřování. Poté je ihned k užívání. Aby se celá podlaha vyrovnala optimálně s prostorovým klimatem a světelným vlivem, neměla by být první čtyři týdny po pokládce zakrývána koberečky či jinak.

Mění sluneční záření vlastnosti parketové podlahy?

Ano, s dobou je možno očekávat u všech druhů dřevin změny barev. Světlá dřeva nebudou přitom bezpodmínečně světlejší, a tmavá tmavší. Každá dřevina je osobnost a reaguje zcela individuálně.

Jak silně je možno parkety bodově zatížit?

Při velkých hmotnostech ( klavír, akvária, akumulační kamna....) se doporučuje vždy celoplošné přilepení.

Je každá dřevina vhodná k pokládce na podlahové topení?

Při celoplošném přilepení reaguje podlaha na různé podněty ca. o 80 procent méně než jako plovoucí, proto mohou při tomto způsobu pokládky být použity dřeviny všechny. Při způsobu položení plovoucím na podl. topení je obzvláště u silně reagujících dřevin (např. buk) dbát na vhodnou vlhkost prostoru (viz. Parket-poradce)

Jakým způsobem se pečuje o parketovou podlahu olejovanou?

Oproti lakovaným podlahám, které se jen luxují a při potřebě jen mlhovlhce stírají, vyžadují olejované povrchy pravidelnou péči mýdlem na dřevěné podlahy.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K PODLAHÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA:

Mohou být tyto položeny na podlahový systém vytápění?

16 milimetrů silné podlahy mohou být položeny při dodržení všech pravidel celoplošným přilepením vhodným SikaBond lepidlem na teplovodní podlahové vytápění (výjimka je dub). Předpokladem pro záruku je avšak permanentní dodržení max. povrchové teploty dřeva do 26 stupňů Celsia. Další dotazy k problematice (např. odpor dřeva k průchodu tepla) musí být vyjasněny s firmou montující topení.

Mohou být dřevomasivní podlahy kladeny na fermacell-desky?

Ne, síly působící u dřevomas. podlah jsou silnější než chování příčného tahu u fermacell- - podkladu. Dochází ke zvlnění a lepidlové lože se od podkladu trhá.

Jaký musí být dodržen odstup od stěny?

Dřevomasivní podlahy s click- systémem vyžadují při celoplošném lepení 15-ti milimetrový odstup od stěny. U plovoucí pokládky platí: je nutno dodržet že na položený metr podlahy je to na šířku 5 mm stěnového odstupu, na délku vystačuje celkem 15 mm odstupu.

Může se pokládat stylem „balík za balíkem"?

Ne, pro opticky přirozený obraz pokládky je smysluplné cca. 6 balení otevřít a dílce srovnat dle barvy a délky.

Co si lze představit pod pojmem ořezávací míra 5 procent?

I přes vysoká kritéria na výběr materiálu a zkoušky jeho kvality vyskytují se specificko- materiálové zvláštnosti, které při pokládce na místě výřez či ořez určitých míst vyžadují. Je tedy vždy nutno po výpočtu potřebného množství v metrech čtverečných přidat 5 procent.

Košík je prázdný